Frågor & Svar

Bil B-körkort

Vad krävs för att få börja övningsköra?
För att få övningskör a så måste du ha ett körkortstillstånd. Du ansöker om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Tillsammans med ansökan ska du också skicka in ett syntest.

Var ansöker jag om körkortstillstånd?
Hos Transportstyrelsen ansöker du om detta. Där fyller du i en hälsodeklaration och sedan tas den emot digitalt. Du skall även göra en synundersökning som komplement till ansökningen.

Kan jag göra syntest hos er?
Syntest gör du hos en optiker som skickar in det elektroniskt direkt till transportstyrelsen. priset hos en optiker varierar men ligger runt 150 – 200 kr

Jag ska bara göra en testlektion. Måste jag ha körkortstillstånd för det?
Ja. För all övningskörning krävs ett körkortstillstånd, oavsett syfte.

Vad kostar ett körkort?
Vad ett körkort kostar är omöjligt att svara på.
De rent konkreta kostnaderna är Trafikverkets avgifter för fotografering, teoriprov, körprov och tillverkning av körkortet.. Till det kommer kostnaden för de obligatoriska riskutbildningarna, Risk1 och Risk2. Utöver detta så beror antalet körlektioner på din egen förmåga samt om du har möjlighet att övningsköra hemma.

Varför är det så dyrt att ta körkort?
Körkortet är inte dyrt utan är nog en av de billigaste investeringar du kan göra i livet. Körkort och bil innebär bl.a. större frihet för dig personligen att kunna ta dig dit du vill när du vill, att t.ex kunna bosätta dig på landsbygden där bussförbindelserna är begränsade eller t.o.m. kanske saknas. Det möjliggör också mycket bättre förutsättningar för jobb, många arbetsgivare och arbetsuppgifter kräver idag körkort.

Räkneexempel: Om man utgår ifrån att körkortets totala kostnader landar på 20000 år och Du kommer att ha ditt körkort så blir årskostnaden ca 340 kr / år.

Jag har övningskört privat tidigare. Hur många körlektioner kommer jag att behöva?
Vi bokar en körlektion och gör en s.k. nivåkontroll. Då gör vi en bedömning av din körning och erbjuder en planering utifrån dina aktuella kunskaper.

Tungt släp – BE/B96

Krävs det körkortstillstånd för att utöka körkortet till BE eller B96?
För B96 krävs inget körkorts tillstånd.
För BE krävs körkortstillstånd. Du ansöker om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen.

Vad är skillnaden på BE och Utökad B (B96)?
Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg. Sammanlagda totalvikten på bil + släp får inte överstiga 7000 kg. För BE krävs körkortstillstånd och ett godkänt teoriprov.

Med utökad B-behörighet (B96) får du köra bil med släp där bil + släp har en sammanlagd totalvikt på 4 250 kg.

Hur utökar jag mitt körkort till B96?

Det krävs inget körkortstillstånd eller teoriprov för att utöka körkortet till B96. Du bokar ett körprov hos trafikverket. Om du saknar ekipage för att genomföra provet så går det att hyra hos oss.

Vilka kurser har Västerås trafikskola med tungt släp?
Västerås Trafikskola erbjuder kurser för både BE och utökad B (B96).

Handledarkurs

Behöver vi förbereda något innan vi går handledarutbildningen?
Nej, det finns inga krav på förberedelser. Se till att anmäla er till en kurs i god tid och ta med giltig legitimation.

Måste även eleven gå handledarutbildningen?
Ja, alla som ska övningsköra privat måste gå utbildningen, både handledare och elev. Handledaren och eleven behöver dock inte gå kursen samtidigt.

Hur länge gäller handledarkursen?
Utbildningen är giltig i 5 år

Hur länge gäller handledarskapet?
Handledarskapet är giltig i 5 år

Hur många elever kan jag maximalt vara handledare till?
En handledare kan ha max 5 elever samtidigt.